DE PRACHTVOGEL - AALST

Bestelling ringen inlandse 2019

Reglement:
De aanvrager verklaart de voorbije vijf jaar geen veroordeling te hebben opgelopen wegens overtredingen van de regelgeving inzake het houden van vogels in gevangenschap, waarbij er een verbod opgelegd werd tot het houden in gevangenschap van specimens van beschermde vogelsoorten;
Hij verklaart ook werkelijk een vergelijkbare hoeveelheid vogels in gevangenschap te kweken die behoren tot soorten waarvoor die gesloten pootringen vereist zijn.
De verenigingen wijzen een aanvraag tot het verkrijgen van pootringen geheel of gedeeltelijk af als redelijkerwijze vermoed kan worden dat de aanvrager in strijd zal handelen met de bepalingen van dit besluit of als de aanvrager een overmatig aantal pootringen aanvraagt. Ze melden dat aan het agentschap. De gesloten pootringen, zijn persoonlijk.
Ze mogen door de aanvrager niet worden verhandeld, geruild of ter beschikking gesteld aan derden om vogels te ringen die niet door de aanvrager zelf gekweekt werden.
De vogels mogen alleen worden geringd met ringen waarop het jaar waarin de vogels zijn geboren is weergegeven.
De ringen mogen alleen worden aangebracht bij vogels die in gevangenschap zijn geboren in het jaar dat op de ring is weergegeven.
U dient het vakje "akkoord met reglement" hieronder aan te vinken voor akkoord met bovenstaand reglement.
Built with Simfatic Forms web form builder.

Betaling van het verschuldigde bedrag gebeurt op volgend rekeningnummer op voorhand met vermelding : ringen + lidgeld
IBAN: BE02 3930 3030 7640 BIC: BBRUBEBB
De Prachtvogel Aalst
Landbouwersstraat 44 9300 Aalst

Indien je cash wenst te betalen kan dit op de algemene vergaderingen.